Polimoczniki

Do metod antykorozyjnego zabezpieczania betonu możemy zaliczyć żywiczne systemy z polimoczników. Dają możliwość utworzenia grubej warstwy izolacyjnej nawet na pionowej ścianie – 1-2 mm przy pojedynczym pokryciu metodą natryskową.

Iniekcje

Odbudowa hydroizolacji fundamentów w starych budynkach to jeden ze sposobów usuwania wilgoci z budynku. Jedną z metod tu stosowanych jest iniekcja poziomainiekcja pionowa odpowiednio dobranych mieszanin środków chemicznych.

Hydroizolacje

Zabezpieczanie fundamentów przed wilgocią pochodzącą z gruntu to jeden z istotniejszych etapów w trakcie inwestycji. Poza tym ma to również wpływ na bilans energetyczny budynku, dlatego też nasza firma stosuje różne metody hydroizolacji.

Zabezpieczanie budynków przed wpływem wilgoci

Stanepoxyd to firma specjalistyczna oferująca usługi z zakresu zabezpieczania budynków przed wpływem wilgoci. Swoją działalność, która zasięgiem obejmuje całą Polskę, rozpoczęliśmy w 2016 roku. Obrana specjalizacja jest zgodna z doświadczeniem zawodowym w zakresie izolacji betonu oraz nieustannie rozwijanymi umiejętnościami. Postawiliśmy na wysoki poziom usług i obsługi, dlatego też stopniowo rozszerzamy zakres naszej oferty o metody stanowiące naturalne rozwinięcie już świadczonych. Z naszych specjalistycznych usług, do których zaliczają się m.in. antykorozyjne zabezpieczenie betonu, iniekcje uszczelniające, izolacja betonu, a także renowacja budownictwa, mogą skorzystać Klienci z całej Polski. Swoją szeroką ofertę kierujemy nie tylko do firm, ale także klientów indywidualnych.

Uszczelnianie ścian i fundamentów

Nasi Klienci mogą liczyć na firmę Stanepoxyd, gdy trzeba znaleźć skuteczne rozwiązanie na uszczelnienie ścianfundamentów w starych budynkach. Rozwiązujemy wszelkie problemy wynikające z niedostatecznej szczelności lub całkowitego braku hydroizolacji. Dokonujemy iniekcji – uszczelniających, poziomych oraz pionowych, dzięki którym skutecznie zabezpieczamy beton przed uszkodzeniem. Wiercimy studnie drenażowe oraz izolujemy w technologii białej wanny. Stosujemy różnorodne systemy naprawcze betonu typu PC lub PCC. Oferujmy również pianowe izolacje dachów. Podejmujemy się też renowacji starego budownictwa, a także renowacji konstrukcji betonowych, które uległy uszkodzeniu wskutek braku właściwego zabezpieczenia przed wilgocią.

Kontakt

Naszymi Klientami są różnorodne instytucje publiczne i spółdzielnie mieszkaniowe. Zajmujemy się pracami przy takich inwestycjach, jak oczyszczalnie ścieków, elektrownie, zbiorniki, mosty, kopalnie, renowacje oraz osuszanie obiektów budowlanych. Do kontaktu zapraszamy również Klientów indywidualnych, którym usługi oferujemy na terenie całego kraju.

google logo